แผนการตลาดโรงแรม? ความสำคัญที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมไม่ควรมองข้าม

chillipapper

การเดินทางไกลของเรา ยังต้องพึ่งพาแผนที่เพื่อให้ไปถึงยังเป้าหมาย แผนการตลาดโรงแรมก็เปรียบเสมือนแผนที่ธุรกิจที่ช่วยกำหนดทิศทางการทำธุรกิจโรงแรมของเรา ให้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกที่ถูกทาง ก่อนหน้านี้มีโอกาสพูดคุยกับหลายท่านที่มีความสนใจอยากทำธุรกิจโรงแรม สิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงคือเรื่องการก่อสร้างและเงินลงทุน แต่แทบจะไม่มีใครเลยสนใจเรื่องการกำหนดแผนการตลาดของโรงแรมขึ้นมาก่อน  ซึ่งมีความสำคัญอันดับต้นๆของการทำธุรกิจโรงแรมและของทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการก่อสร้างและกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันในตลาดคะ

 

วางแผนการตลาดโรงแรม ทำได้อย่างไร?

ไม่ว่าโรงแรมของเราจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ตอนนี้ก็คงยังไม่สายเกินไปนะค่ะ ที่เราจะมาเริ่มต้นกำหนดแผนการตลาดโรงแรมกันใหม่ ก่อนที่จะเริ่มเขียนแผนการตลาดโรงแรม เราต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก่อนคะ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการสร้างแผนการตลาดโรงแรมขึ้นมา

 

1.ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและโอกาสกับความเสี่ยงในตลาดด้วย SWOT Analysis (หลักการวิเคราะห์ SWOT ของโรงแรม คลิ๊ก>>)

2.ศึกษาตลาดและคู่แข่งในภาพรวม

3.วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของคุณ

4.คู่แข่งในพื้นที่

 

เริ่มต้นเขียนแผนการตลาดโรงแรม

 1. ตั้งเป้าหมายทางการตลาด ก่อนจะทำแผนการตลาดคุณต้องมีเป้าหมายในใจก่อนว่าคุณต้องการอะไร คุณอยากไปอยู่จุดไหน อยากให้โรงแรมของคุณเป็นอย่างไร เมื่อได้คำตอบในใจแล้วก็เตรียมตัวลุย!
 2. แบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำตลาดกับลูกค้ากลุ่มไหนบ้าง วิธีการจำแนกกลุ่มลูกค้า(Segmentation)มีดังนี้
 •  แบ่ง ตามชนชั้นทางสังคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ชนชั้นทางสังคม ตัวกำหนดลูกค้าเป้าหมายของโรงแรม?)
 •  แบ่งด้วยคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์(Demographic) เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ศาสนา รายได้ และ สถิติอื่นๆ
 • แบ่งด้วยแหล่งที่มา(Geographic) เช่น ลูกค้าชาวยุโรป ลูกค้าชาวไทย ลูกค้าชาวจีน ลูกค้าชาวตะวันออกกลาง
 • แบ่งด้วยความชอบหรือไลฟ์สไตล์ เช่น กลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวกลางคืน

3.การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เมื่อจำแนกกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด คุณอาจมีกุล่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม แต่อย่าพยายามเลือกกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป

เพราะคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้

4.กำหนดจุดยืนทางการตลาด เพื่อสร้างความจดจำในใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคิดถึงคุณเป็นคนแรก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ เช่น ถ้าไปกรุงเทพ ต้องการพักโรงแรมหรูหรามีระดับ ทุกคนจะต้องนึกถึงโรงแรมโอเรียลเต็ล เป็นที่แรก

5.วางส่วนผสมทางการตลาดด้วย 7 P’s

 • Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ) ผลิตภัณฑ์ในทีนี้ก็คือห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของคุณในโรงแรม คุณต้องออกแบบproductของคุณให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณเลือก เช่น คุณเลือกลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของตกแต่งควรเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาติเป็นหลัก มีน้ำดื่มสมุนไพรบริการ เป็นต้น
 • Price (ราคา) ราคาเป็นส่วนสำคัญในการตลาดของโรงแรม การตั้งราคาในธุรกิจโรงแรมมีหลายRate หลักการตั้งราคาที่ดีที่สุดคุณควรใช้หลักการในการบริหารรายได้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถตั้งราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและทำให้คุณมีอัตรากำไรที่ดีที่สุด รวมถึงการสำรวจราคาของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับกลยุทธ์การตั้งราคา
 • Place/Distribution (ทำเลและช่องทางการขาย) ทำเลที่ตั้งรวมถึงช่องทางจำหน่ายห้องพักของคุณจะเป็นอย่างไร คุณตั้งอยู่ในทำเลที่ดีหรือไม่ มีจุดขายอะไรบ้าง รวมถึงช่องทางในการขายว่าจะใช้ช่องทางไหน เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ หรือทั้งสองอย่าง
 •  Promotion (การโปรโมตหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์) การโปรโมทหรือการโฆษณาโรงแรมให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าของโรงแรมคุณ ช่วงเวลาในการจัดรายการหรือทำราคาพิเศษ เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • People (คน)คนคือหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการทำโรงแรม ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้วัดว่าคุณภาพในการบริการของคุณจะดีหรือไม่ดี การฝึกอบรมคนให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่คุณตั้งมาตรฐานไว้ และการทำให้คนรับวัฒนธรรมองค์กรที่รักในการบริการ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารโรงแรมจะต้องคิดวางแผนและทำให้เป็นรูปธรรม
 • Process (ขั้นตอนการทำงาน) คือกระบวนการทำงานที่จะสื่อออกไปให้ลูกค้าเห็น ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ภาพลักษณ์โรงแรมดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
 • Physical (ภาพลักษณ์ทางกายภาพ) ได้แก่ การออกแบบตกแต่ง  การดีไซน์ ความสวยงาม บรรยากาศในโรงแรมของคุณทุกอย่างล้วนมีผลต่อการตัดสินของลูกค้าทั้งนั้น การตกแต่งโรงแรมของคุณควรจะสอดคล้องกับความชอบของลูกค้าที่คุณเลือกเป็นหลัก ดังนั้นคุณควรจะตกแต่งโรงแรมของคุณให้เหมาะสมโดยอิงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก

 

 

ความสำคัญของแผนการตลาดโรงแรม

 

การทำแผนการตลาดโรงแรม ที่จริงแล้วก็คือการจัดทำงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารและดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนด้านการตลาดของโรงแรมให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แผนธุรกิจโรงแรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่่ง ต่อเจ้าของธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

 • ทำให้การดำเนินธุรกิจโรงแรมมีเป้าหมายชัดเจน การสร้างแผนการตลาดโรงแรม จะทำให้บุคลากรในโรงแรมมีเป้าหมายในการทำงาน ทำให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเพื่อจะไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโรงแรมร่วมกัน เกิดพลังในการขับเคลื่อน ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเกิดเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่
 • ทำให้โรงแรมมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ เพราะมีแผนการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การมอบหมายงานและการนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เป็นหลักยึดในการดำเนินธุรกิจของโรงแรม แผนการตลาดสามารถชี้นำให้โรงแรมดำเนินธุรกิจแบบก้าวไปข้างหน้า
 • ทำให้โรงแรมเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมอยู่เสมอ ไม่ว่าสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงหรือ วิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ย่อมกระทบต่อการบริหารของธุรกิจโรงแรมของคุณ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินธุรกิจหลงทิศทาง เราสามารถใช้แผนการตลาดโรงแรมเป็นเครื่องมือ เพื่อทบทวนสภาพธุรกิจ จะช่วยให้โรงแรมสามารถกลับเข้าสู่เส้นทางหลักตามแผนที่ได้วางไว้

สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่า คือ การกำหนดเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเราเอง (เป้าหมายคือเป็นเจ้าของโรงแรมสักแห่งหนึ่ง) ขั้นตอนต่อไปต้องหาวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ภายในชาตินี้ แล้วด้วยวิธีไหนละ?  ง่ายนิดเดียวเองคะ แค่นั่งหลับตามองให้เห็นภาพ ว่าเราคือเจ้าของอาณาจักรโรงแรมแห่งหนึ่ง เป็นภาพโรงแรมในสไตล์ที่เราชอบ อยากทำ อยากเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาเข้ามาใช้บริการโรงแรมของเรา เมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราจะพบว่าในที่สุดความฝันของเราก็เป็นจริงแล้ว นี่เป็นวิธีการง่ายๆตามคำบอกเล่าของไอสไตล์ ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผนการตลาดโรงแรมที่เราพูดถึงในบทความนี้ละ ก็เพราะเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่ประสบความสำเร็จยังไงละคะ เราถึงต้องคิดหาวิธีการและกำหนดแผนการตลาดโรงแรม เพื่อกำหนดทิศทางการทำธุรกิจโรงแรมของเราให้บรรลุเป้าหมาย มีลูกค้ามาใช้บริการสม่ำเสมอถึงขั้นแย่งกันเข้าพักเพราะเราเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในใจที่ลูกค้าปรารถนา รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ มีเงินใช้หนึ้ที่กู้ยืมมาก่อสร้าง และเลี้ยงดูลูกน้องพนักงานของโรงแรมของเราต่อไปในอนาคต

Leave a Reply