วิธีเลือกสีอย่างไร? ให้เหมาะสมกับธาตุ ช่วยส่งเสริมกิจการให้เจริญรุ่งเรือง

dream3

นักจิตวิทยาแบ่งคนตามธาตุ เพื่อทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยใช้การสังเกตหรือสอบถามเพื่อประเมินธาตุของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ธาตุทั้ง 4 ยังมีผลต่อดวงชะตาของบุคคลคนนั้นด้วย

ธาตุที่กล่าวถึงในที่นี้ประกอบด้วย ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุทั้ง 4 ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายของมนุษย์ แต่ถึงแม้ว่าในร่างกายของมนุษย์นั้นจะมีองค์ประกอบของธาตุทั้ง 4 เหมือนกัน แต่ปริมาณธาตุในร่างกายของแต่ละคนนั้นมีแตกต่างกันออกไป จึงทำให้แต่ละคนมีอุปนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นของธาตุ ส่วนการเลือกใช้สีนั้นตามศาสตร์แห่งภูมิปัญญาจีนจะให้ความหมายในแต่ละสีที่ถูกแบ่งตามธาตุต่างๆและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้สีได้อย่างสอดคล้องกับธาตุและดวงชะตาของแต่ละคนช่วยส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของกิจการของบุคคลผู้นั้นเป็นสำคัญ

 

ธาตุดิน (ราศีที่อยู่ในธาตุดิน คือ ผู้ที่เกิด ราศีพฤษภ ราศีกันย์ ราศีมังกร )

ซึ่งเปรียบได้กับดิน หิน ทรายที่รองรับสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ เปรียบเสมือนความอดทน หนักแน่น มั่นคง ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอยู่ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตทั้งด้านการงานและการเงินด้วย ผู้ที่อยู่ในธาตุดินนั้นจะมีลักษณะนิสัยมั่นคง มีจิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ชอบพิสูจน์ความสามารถของตนเองเพื่อให้คนอื่นได้ประจักษ์ นอกจากนั้นยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรม เก็บความรู้สึกได้เก่งไม่ค่อยแสดงออก ธาตุดินเปรียบเสมือนความอดทน หนักแน่น มั่นคง ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอยู่ คนธาตุนี้จะเป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวางแผน ชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม  มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและหลงใหลในพวกวัตถุนิยม แต่มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี

จุดด้อย ชาวธาตุดินจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นจากเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้ไม่น่าจดจำ และเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังกับงานอย่างเต็มที่จนละเลยที่จะดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ เป็นคนชอบเก็บกดหรือเก็บงำความลับเก่งจนไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนได้ ทำให้ดูเป็นคนเข้าใจยากและเข้าถึงได้ยาก

สีที่เหมาะกับธาตุดิน

สีแห่งพลังธาตุดินนั้นคือสีเหลือง ส้ม น้ำตาล ครีม สีอิฐ สีแทน  โดยสีเหลืองนั้นจะเปรียบเหมือนจุดศูนย์รวมพลังงานที่รองรับทุกสรรพสิ่งและเป็นสีแห่งอำนาจ ขณะที่สีน้ำตาลหมายถึงความมั่นคง ความสมดุลที่เรียบง่าย

 

ธาตุน้ำ (ราศีที่อยู่ในธาตุน้ำ คือ ผู้ที่เกิด ราศีกรกฎ ราศีพิจิก ราศีมีน)

ธาตุน้ำกลายเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอารมณ์รัก น้ำยังกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษา การชำระล้างสิ่งชั่วร้ายและสิ่งสกปรกด้วย ผู้ที่อยู่ในธาตุน้ำ มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ธาตุน้ำเปรียบเสมือนความใสของปัญญา ความลึกซึ้งของความคิดเหมือนน้ำที่ใสสะอาด นอกจากนี้น้ำเป็นสิ่งที่สามารถไหลไปได้ทุกแห่งหน เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุได้จึงเปรียบเสมือนกับการพลิกแพลง ดังนั้นราศีธาตุน้ำจึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามสิ่งแวดล้อมได้ จึงทำให้ราศีธาตุน้ำเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ

จุดด้อย คนธาตุน้ำจะมีอารมณ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ชอบเก็บทุกเรื่องมาคิดอยู่เสมอ บางครั้งเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ควบคุมอารมณ์ในเวลาโกรธของตัวเองไม่ค่อยได้ อารมณ์เลื่อนลอย เข้าใจยาก ชอบอยู่ในโลกแห่งจินตนาการมากกว่าโลกแห่งความจริง

สีที่เหมาะสมกับธาตุน้ำ

ธาตุน้ำยังมีความหมายในทางลึกลับ ซ้อนเร้นเหมือนกับมหาสมุทรที่ลึกมืดจนมองไม่เห็นสิ่งใดๆ สีของธาตุน้ำคือสีฟ้า น้ำเงิน หมายถึงความเยือกเย็น สงบนิ่งเหมือนปัญญา และเป็นสีที่ช่วยในการบำบัดโรคได้ดีอีกด้วย และสีดำ เปรียบเสมือนน้ำลึกไม่เห็นแสงใดๆ จึงหมายถึงความลึกลับ ซ่อนเร้น ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาที่ลึกซึ้ง

 

ธาตุลม (ราศีที่อยู่ในธาตุลม คือ ผู้ที่เกิด ราศีเมถุน ราศีตุลย์ ราศีกุมภ์)

ธาตุลมเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว ความรู้ การสื่อสาร ดังนั้นเสียงจึงเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ถูกส่งผ่านธาตุลม รวมถึงกลิ่นอีกด้วย ผู้ที่เกิดในราศีธาตุลมนั้นเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังเป็นราศีของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญจึงมักใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์เสมอ คนธาตุลมจึงเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีรวมถึงการเป็นผู้มีวาทศิลป์ในการพูดเกลี้ยกล่อม ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร อารมณ์ดี สนุกสนานรื่นเริงอยู่เสมออีกทั้งยังมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความเป็นผู้นำ เด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ผู้อื่น

จุดด้อย การที่คนธาตุลมเป็นคนมุ่งมันในความสำเร็จมากเกินไปบางครั้งก็ทำให้เกิดความผิดหวังได้ อุปนิสัยเจ้าชู้ไม่มั่นคงในความรักเท่าที่ควรบางครั้งดูเงียบๆสุขุมเยือกเย็นมากเกินไปจนทำให้ดูเป็นคนเฉื่อยชา ขาดพลังในการดำเนินชีวิต

สีที่เหมาะกับธาตุลม

สี่ที่ช่วยเสริมธาตุลมคือสีขาว เป็นพลังสีแห่งความบริสุทธิ์ อ่อนโยน น่าทะนุถนอม ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นสีที่รวบรวมสีในธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล ส่งเสริมพลังงานชีวิตให้ชีวิตมีสมดุล สามารถมองการณ์ไกลเพราะทำให้สงบเยือกเย็นจึงทำให้ความคิดปลอดโปร่ง แจ่มใส

 

ธาตุไฟ (ราศีที่อยู่ในธาตุไฟ คือ ผู้ที่เกิด ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีธนู)

ธาตุไฟเป็นตัวแทนแห่งแรงขับเคลื่อน พลังงาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นเสมือนสิ่งที่กระตุ้นให้ทุกสิ่งมีชีวิตชีวา พลังของธาตุไฟเปรียบเหมือนเปลวไฟที่โดดเด่นจึงเกี่ยวกับ ชื่อเสียง การแสดงออก ไฟยังแผ่กระจายพลังงานเปรียบเหมือนการให้ความอบอุ่น การให้ความรู้ให้กระจ่าง ผู้ที่เกิดในราศีธาตุไฟ มักเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์และรู้เท่าทันความคิดของคนอื่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่น เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำสูง ชอบเข้าสังคมและมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี ชาวธาตุไฟยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีอารมณ์ขัน เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

จุดด้อย คนธาตุไฟเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับงานมากเกินไปจนทำให้ละเลยในเรื่องสุขภาพของตัวเอง มีความเผด็จการชอบควบคุมผู้อื่น บางครั้งใจร้อนวู่วาม ก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผล ต้องการเป็นที่ยอมรับและยกย่องของบุคคลอื่น

สีที่เหมาะกับธาตุไฟ

สีของธาตุไฟนั้นคือสีแดง สีชมพู และม่วงแดง โดยสีแดงนั้นเปรียบเสมือนกับความร้อนแรง ความกระตือรือร้น ความสนุกสนาน ความยินดี จึงเหมาะกับงานเฉลิมฉลองหรืองานมงคลต่างๆ นอกจากนี้เป็นสีที่กระตุ้นพลังงานได้มากจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพราะสามารถกระตุ้นพลังงานที่ดีหรือร้ายได้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสม ส่วนสีชมพูคือสีแห่งความรัก ความอ่อนโยน นุ่มนวล และสีม่วงแดงคือสีแห่งพลังทางด้านจิตวิญญาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply