ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเริ่มต้นที่นี่!!

ในบ้านหลังเก่าๆของเราที่สร้างมา 30 กว่าปี พ่อกับแม่เป็นชาวนาที่พยายามจะส่งเสียฉันกับน้องชายให้เรียนสูงๆจะได้มีงานดีๆทำ ฉันจากบ้านไปนาน จนวันหนึ่งได้ฟังแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรเพื่อครอบครัวและหมู่บ้านในอำเภอเล็กๆแถบชายแดนแห่งนี้ ด้วยแนวคิดนี้จึงทำให้เกิด โรงแรม Le bar tarry เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ และเพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดินในสวนหลังบ้าน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างงานและอาชีพใหม่ให้พ่อกับแม่ ฉันอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจและมีความสุขที่พวกเรามีวันนี้

และเพื่อส่งเสริมให้คนที่ไปทำงานต่างถิ่นได้ระลึกถึงบ้านเกิดและมีแรงบันดาลใจที่อยากสร้างอาชีพในฝันของตนเองบ้าง ฉันจึงได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ไว้ใน www.chillipapper.com บล็อกสำหรับทุกคนที่มีความฝัน