แม้จะเพียงแค่เล็กน้อย แต่ก็มีความยินดี ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”

บันทึกเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆของเรา ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และเป็นผู้สนับสนุนผ่านธุรกิจหลักของเรา ทั้งจากโรงแรม Le bar tarry ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ แบรนด์ “A-LISA”  เว็บไซต์ chillipapper.com และ chillipappershop.com

 

สนับสนุนด้านสถานที่เพื่อโปรโมทเสื้อยืดประเพณีผีตาโขนให้กับเพจ “ด่านซ้ายไทยเลย” >>>

ให้สัมภาษณ์และสนับสนุนรายการ “ท่องเที่ยวไทย จ่ายหลักร้อย”>>>

 

ร่วมเดินแบบและถ่ายแบบกับกาชาด จ.เลย>>>

 

สนับสนุนรายการ”Longสเตย์”ของ อพท.>>>

 

สัมนาเล็กๆกับน้องๆ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง>>>